شورای شهر بابل

09سپتامبر
رسوایی اخلاقی 5 عضو شورای شهر بابل در ویلا

رسوایی اخلاقی 5 عضو شورای شهر بابل در ویلا

در پی افشاگری امام جمعه شهرستان بابل که در شورای شهر بابل بحث فساد اخلاقی وجود دارد تیم های اطلاعاتی برای بررسی و دستگیری افراد وارد عمل شدند.