شهرک صنعتی احمدآباد

۲۵اردیبهشت
طرح مناسب سازی معبر ورودی منطقه صنعتی احمدآباد آغاز شد

طرح مناسب سازی معبر ورودی منطقه صنعتی احمدآباد آغاز شد

در راستای ارائه خدمات مناسب به فعالان صنعتی شهرک صنعتی احمدآباد ، طرح عمرانی مناسب سازی مسیر دسترسی روستا درحال اجراست.