شهرداران تهران

۰۸آذر
همه شهرداران تهران از میرزا عباس خان تا پیروز حناچی + اسامی

همه شهرداران تهران از میرزا عباس خان تا پیروز حناچی + اسامی

شصت و دومین شهردار شهر تهران روز گذشته منصوب شد.

۰۶اردیبهشت
آغاز تغییرات جدید در سطح شهرداران مناطق تهران + اسامی

آغاز تغییرات جدید در سطح شهرداران مناطق تهران + اسامی

تغییرات در سطح شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران آغاز شد.