شرکت آرامکو

۲۸شهریور
بررسی حادثه شرکت آرامکو از زاویه اقتصادی و رقابت

بررسی حادثه شرکت آرامکو از زاویه اقتصادی و رقابت

درآمد خالص شرکت آرامکو در سال ۲۰۱۸ حدود صد میلیارد دلار بوده است. این شرکت با فروش روزی ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز، روزانه ۵۰۰ میلیون دلار درآمد دارد.