شبکه ضد ایرانی

۲۷بهمن
خبرنگار صدا و سیما به شبکه ضد ایرانی پیوست

خبرنگار صدا و سیما به شبکه ضد ایرانی پیوست

روزنامه ایران از حضور یک خبرنگار صدا و سیما در شبکه ضد ایرانی «ایران اینترنشنال» خبر داد.