ساختمان کلنگی

۲۸شهریور
ساختمان سه طبقه با خاک یکسان شد ! + جزئیات

ساختمان سه طبقه با خاک یکسان شد ! + جزئیات

ساختمان سه طبقه قدیمی در مشهد فرو ریخت و با خاک یکسان شد.