ر سپتامبر سال ۲۰۱۵

۱۴مهر
سلفی گرفتن هایی که منجر به مرگ ۲۵۹ نفر شد

سلفی گرفتن هایی که منجر به مرگ ۲۵۹ نفر شد

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که خیل عظیمی از کاربران گوشی‌های موبایل به خاطر گرفتن عکس های سلفی در سال‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند.