ری 2019

۰۱خرداد
شورای بی‌اعتنا به قانون نمی‌تواند قانون تصویب کند

شورای بی‌اعتنا به قانون نمی‌تواند قانون تصویب کند

معاون استاندار تهران گفت: اگر اعضای شورای شهر تهران، ری و تجریش به قانون عمل نکنند و حقوق مردم ری را زیر پا بگذارند حتما مردم در انتخابات بعدی جواب محکمی خواهند داد. 

۳۰اردیبهشت
گردشگری یک صنعت درآمدزا است

گردشگری یک صنعت درآمدزا است

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: گردشگری صنعتی است که مانند یک محصول درآمدزایی می کند.