ری تکیه

۰۳فروردین
واشنگتن‌پست: زمان گریز یک ساله هم کافی نیست/ تأیید کنگره برای توافق با ایران ضروری است

واشنگتن‌پست: زمان گریز یک ساله هم کافی نیست/ تأیید کنگره برای توافق با ایران ضروری است

یک روزنامه آمریکایی با هدف وارد کردن کنگره برای مداخله در هرگونه توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ نوشت زمان گریز یک ساله در توافق هسته‌ای با ایران کافی نیست.