ری بردبری

۱۰شهریور
رمان «درخت هالووین» چاپ شد

رمان «درخت هالووین» چاپ شد

رمان «درخت هالووین» نوشته ری بردبری با ترجمه مهدی بنواری توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شد.