ریاست جمهوری 96

۰۱اسفند
«طرح آشتی ملی» طرحی بی خاصیت با هدف انتخاباتی/مردم کشورمان،متحد و منسجم پشت سر امام خامنه ای ایستاده اند

«طرح آشتی ملی» طرحی بی خاصیت با هدف انتخاباتی/مردم کشورمان،متحد و منسجم پشت سر امام خامنه ای ایستاده اند

نقوی حسینی با بیان اینکه «طرح آشتی ملی» با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ غیرهمسو نیست،گفت: طرح آشتی ملی که جدیدا عنوان شده است، طرح بی خاصیت است چرا که ملت ما متحدند و حامی رهبرشان هستند.