ریاست جمهوری عراق

۳۱شهریور
حمایت العبادی و حکیم از کاندیداتوری برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق

حمایت العبادی و حکیم از کاندیداتوری برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق

ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی و جریان الحکمه به رهبری عمار حکیم، حمایت خود را از کاندیداتوری برهم صالح برای ریاست جمهوری این کشور اعلام کردند.