ریاست جمهوری ترکیه

۱۰فروردین
مهم ترین رقیب اردوغان در ترکیه کیست؟

مهم ترین رقیب اردوغان در ترکیه کیست؟

هرچند شخص فتح الله گولن تلاش دارد تا جنبش خود را غیر سیاسی معرفی کند ولی به نظر می رسد که تمامی فعالیت های او از تربیت نسل جوان در کشورهای متعدد گرفته تا دیدگاه جهان گرایی وی جنبه کاملا سیاسی دارند.