ریاست افتخاری

۲۱خرداد
در اساسنامه فیفا حتی ریاست افتخاری اشخاص در مجمع گنجانده شده است
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال :

در اساسنامه فیفا حتی ریاست افتخاری اشخاص در مجمع گنجانده شده است

احمدرضا براتی گفت:حضور افتخاری یک شخص در مجمع، در اساسنامه استاندارد فیفا که در اختیار کشور‌های عضو برای تدوین اساسنامه شان قرار گرفته، گنجانده شده است و مجامع فدراسیون‌ها اجازه دارند اشخاصی را به دلیل خدمات ارزنده‌شان، بدون داشتن حق رای در مجمع قرار بدهند. حتی مجمع می‌تواند عنوان رئیس افتخاری را به یک شخص اعطا کند.