رگ سفید

۰۶دی
تصاویر/ مهار «رگ سفید» پس از ۵۸ روز

تصاویر/ مهار «رگ سفید» پس از ۵۸ روز

پس از گذشت ۵۸ روز از حادثه چاه ۱۴۷میدان نفتی رگ‌سفید، شب گذشته فوران و آتش این چاه مهار شد.