رگ‌های با قطر کم

۰۳خرداد
رگ‌های با قطر کم در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد

رگ‌های با قطر کم در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد

محققان کشور موفق شدند با به کار گیری فناوری نانو، زیست فناوری و با استفاده از سلول‌های سازنده رگ انسان عروقی با قطر کم، در مقیاس آزمایشگاهی تولید کنند.