رکورد گل خوردن

۰۱مهر
بازداشت دروازه‌‌بانی که رکورد گل خوردن را شکست!

بازداشت دروازه‌‌بانی که رکورد گل خوردن را شکست!

مسابقۀ فوتبال میان دو تیم آلمانیِ “ابرهوسن” و “واندرورت” با عجیب ترین نتیجه، یعنی “۴۳-۰” به پایان رسید؛ اما عجیب تر از آن، بازداشتِ دروازه بان تیمِ بازنده، توسط پلیس بود.