رکورد کی روش

۲۹آبان
رکورد کی روش بی نظیر است

رکورد کی روش بی نظیر است

بیانی تأکید کرد: کی روش رکورد بینظیری در فوتبال ما به وجود آورده است و مدتها است که تیم شکست نخورده و امیدوارم این روند در جام جهانی هم ادامه پیدا کرده تا بتوانیم به دور بعد صعود کنیم.