رکورد منفی

۳۰دی
رکورد منفی مرد آلمانی؛ شفر در راه منصوریان

رکورد منفی مرد آلمانی؛ شفر در راه منصوریان

استقلال تهران در لیگ برتر هفدهم در مجموع نتایجی را کسب کرد که برای هوادارانش رضایتبخش نیست، گرچه بعد از حضور مربی آلمانی این نتایج روند کاملاً بهتری داشت اما تیم شفر نیز همچنان نقاط ضعف عمده ای دارد.