رکورد ملی

۲۱آبان
عدم ثبت یک رکورد ملی!

عدم ثبت یک رکورد ملی!

صفری یکی از جوانان با استعداد در رشته اتومبیل رانی است که با وجود پیشنهاد از کشورهای خارجی علاقمند به ثبت رکورد ملی در ایران است ولی موانعی از سوی هیئت ثبت رکورد استان تهران مانع از این امر شده است.