رکورد قاپ زنی

۲۲آبان
شکستن رکورد قاپ زنی موبایل با درآمد روزی ۸ میلیون!

شکستن رکورد قاپ زنی موبایل با درآمد روزی ۸ میلیون!

یک جوان ۱۸ ساله با سرقت روزانه ۶ تا ۱۰ گوشی می‌دزدید و درآمدی معادل ۸ میلیون تومان رکورد قاپ زنی موبایل را شکست و به زندان منتقل شد.