رکورد غواصی

۱۸مرداد
ثبت رکورد جدید توسط تیم غواصی ایران

ثبت رکورد جدید توسط تیم غواصی ایران

تیم غواصی عمق نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نظامی غواصی عمق رکورد جدیدی به ثبت رساند.