رکورد داران سیمرغ فجر

۰۱بهمن
چه کسانی سرنوشت سیمرغ‌های فجر را رقم زدند؟

چه کسانی سرنوشت سیمرغ‌های فجر را رقم زدند؟

چه کسانی رکورد داوری بخش اصلی جشنواره یعنی سودای سیمرغ را در ۳۱ دوره گذشته جشنواره فیلم دارند و داورترین آنها کیست؟