رکورد خوب

۲۲دی
پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی بیمارستان قرچک/ پیشرفت پروژه رکورد خوبی دارد

پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی بیمارستان قرچک/ پیشرفت پروژه رکورد خوبی دارد

معاون وزیر و رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک خبر داد و گفت: پیشرفت این پروژه از رکورد خوبی برخوردار است.