رکورد حسین رضازاده

۰۸آذر
همه رکوردهای رضازاده در هیوستون شکسته شد

همه رکوردهای رضازاده در هیوستون شکسته شد

الکسی لوچف از روسیه در آخرین روز از مسابقات جهانی وزنه برداری با شکستن رکوردهای جهانی دوضرب و مجموع حسین رضازاده، عنوان قویترین مرد جهان را از آن خود کرد.