رکورد حسینی

۰۴دی
۱۱۴ دقیقه پیش روی حسینی برای جاودانگی!

۱۱۴ دقیقه پیش روی حسینی برای جاودانگی!

دروازه بان استقلال برای جاودانه شدن در لیگ برتر تنها ۱۱۴ دقیقه پیش رو دارد.