رکورد تولید

۱۵آذر
شکسته شدن رکورد تولید در سایپا پرس  طی ۵ سال اخیر

شکسته شدن رکورد تولید در سایپا پرس  طی ۵ سال اخیر

شرکت سایپا پرس با تولید ۴۳۷ هزار قطعه از محصولات مختلف پرسی در آبانماه سال جاری رکورد تولید خود را طی پنج سال اخیر شکست.