رکورد-تازه-فیلم-های-هالیوودی-جهان- تهرانیوز

۱۱دی
رکورد تازه فیلم های هالیوودی در جهان

رکورد تازه فیلم های هالیوودی در جهان

گیشه سینما در سال ۲۰۱۷ بالا و پایین بسیار داشت اما در مجموع فروش فیلم‌های هالیوودی در جهان به رکوردی تازه رسید.