رکورد تاریخی

۰۳دی
رکورد تاریخی که فقط و فقط برای استقلال است!

رکورد تاریخی که فقط و فقط برای استقلال است!

آبی‌ها با گذشته از مرز ۷۰۰ امتیاز در لیگ برتر پرامتیازترین تیم تاریخ این لیگ هستند.