رکورد بارش

۰۱اسفند
رکورد جدید بارش برف و باران در ایران

رکورد جدید بارش برف و باران در ایران

از ابتدای سال آبی امسال حجم بارش های کشور با ثبت رکورد در مقایسه با دوره بلندمدت، چهار درصد افزایش یافته و در این مدت بیش از ۲۲۵ میلیارد مترمکعب آب برف و باران جمع شده است.