رکوردگیری

۲۵مرداد
رکوردگیری ورزشکار قرچک / برگزاری غیرحضوری مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

رکوردگیری ورزشکار قرچک / برگزاری غیرحضوری مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور

مراسم رکوردگیری برای شرکت در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور غیرحضوری آمادگی جسمانی در قرچک برگزار شد.