رکوردهای بی نظیری

۱۱دی
مهمترین اتفاق‌های جهان ورزش در سال ۲۰۱۹

مهمترین اتفاق‌های جهان ورزش در سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹ پر از ثبت رکوردهای جدید، نخستین قهرمانی، بازگشت‌ها و رسوایی‌ها بود.