رکوردشکنی پروازهای نورزی ، ثبت بیش از 14 هزار پرواز داخلی و خارجی در 17 روز ، رضا جعفر زاده ، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران

۱۱فروردین
رکوردشکنی پروازهای نورزی / ثبت بیش از ۱۴ هزار پرواز داخلی و خارجی در ۱۷ روز

رکوردشکنی پروازهای نورزی / ثبت بیش از ۱۴ هزار پرواز داخلی و خارجی در ۱۷ روز

مدیر روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی کشوری آماری از پروازهای‌داخلی و خارجی در ایام نوروز را اعلام کرد، آماری که نشان از رکورد شکنی در پروازهای نوروزی دارد.