رکوردشکنی مطرب

۲۴اسفند
ستاره‌های پول‌ساز درسینمای سال ۹۸ ایران

ستاره‌های پول‌ساز درسینمای سال ۹۸ ایران

سینمای ایران در سال ۹۸، تحت‌تأثیر رکوردشکنی «مطرب» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران و همچنین «متری شیش‌ونیم» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی تاریخ سینمای ایران است.