رکورددار

۳۰فروردین
رکورددار کتاب گینس در شهریار

رکورددار کتاب گینس در شهریار

مهدی حب درویش یکی از معدود ایرانیانی است که نامش به عنوان رکورددار در کتاب گینس ثبت شده است.

۰۶بهمن
ورودی مسکن مهر “مهرآباد” بدون اصلاح به قتلگاه تبدیل می شود

ورودی مسکن مهر “مهرآباد” بدون اصلاح به قتلگاه تبدیل می شود

معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه ورودی مسکن مهر “مهرآباد” بدون اصلاح به یک قتلگاه بدل می شود، از وجود طرحی تحت عنوان مسکن مهر آبعلی اظهار بی اطلاعی کرد.