رکورددار پلمب

۰۹آبان
کدام صنف تهران رکورددار پلمب در شش ماهه نخست ۹۷ است ؟

کدام صنف تهران رکورددار پلمب در شش ماهه نخست ۹۷ است ؟

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: درحال حاضر باتوجه به تخلفات بهداشتی صورت گرفته، واحدهای صنفی نانوایی بیشترین تعداد پلمب را در بهارستان به خود اختصاص داده‌اند.