رکود شدید بازار مسکن

۲۹خرداد

رکود در بازار مسکن پایانی ندارد

با توجه به وضعیت بازار شاید بتوان گفت که نسبت عرضه و تقاضای مسکن در کشور یکسان شده و اما به‌دلیل گرانی مسکن که از توان خرید بالاتر است، سبب شده تا امیدی به پایان رکود در این بازار نباشد.