رکود در معاملات

۰۶اردیبهشت
زمان تحویل مسکن ملی مشخص شد

زمان تحویل مسکن ملی مشخص شد

با توجه به نام‌گذاری امسال به نام جهش تولید وزارت راه وشهرسازی با طرح اقدام ملی مسکن قصد برداشتن گام بلندی در این مسیر دارد.