رکود در بازار سرمایه

۱۳دی
شاهد رکود در بازار سرمایه هستیم/ فرصت مطمئن برای سرمایه گذاری وجود ندارد

شاهد رکود در بازار سرمایه هستیم/ فرصت مطمئن برای سرمایه گذاری وجود ندارد

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است برآیند کلی از بازار سرمایه نشان دهنده رکود است و وقتی در بازار بورس و سرمایه فرصتی مطمئن برای سرمایه گذاری وجود ندارد، یعنی همین امر در صنایع کشور وجود ندارد.