رکود بی سابقه

۱۵فروردین
شعار سال ۹۵ حاصل عملکرد دولت در سال ۹۴ است

شعار سال ۹۵ حاصل عملکرد دولت در سال ۹۴ است

عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ به‌قدری مملو از آشفتگی، حاشیه، بی برنامگی و شعار زدگی بود که می توان آن را یکی از مبناهایی برای نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری دانست.

۱۶دی
کلید دولت شکست/ سردرگمی، تولید کنندگان را درآستانه ورشکستگی قرار داد

کلید دولت شکست/ سردرگمی، تولید کنندگان را درآستانه ورشکستگی قرار داد

با توجه به بازتاب های خبری طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری در بین مردم و رسانه ها، تنها دستاورد وعده روز های آینده برای اجرا بوده که روز شمارش به بیش از ۶۰ روز رسیده است.