رکود بازار خودرو

۱۱اسفند
کرونا اومد، پراید کشید پایین!

کرونا اومد، پراید کشید پایین!

برای اطلاع یافتن از وقایع و رخدادهای جالب و طنز این قسمت سایت تهران نیوز را بخوانید