رکودتورمی

۰۳شهریور
رکود عمیق‌تر و تورم افسار گسیخته‌تر، قصه پرغصه بازار امسال مسکن
«تهران نیوز» از آثار اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار خرید و فروش ملک گزارش می‌دهد؛

رکود عمیق‌تر و تورم افسار گسیخته‌تر، قصه پرغصه بازار امسال مسکن

به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که  سایه سنگین کرونا  بر بازارهای اقتصادی برای اهالی جهان گران تمام شده است.این ویروس جهانی که در تمام دنیا چرخ‌های اقتصادی را نشانه گرفته و توانسته مانع بزرگی برای رشد، توسعه و رونق باشد در ایران موجب کاهش ظرفیت‌های تولید در صنایع مختلف همچون مسکن شده است و  رکود تورمی را در این بازار مهم اقتصادی رقم زده است.