رکابزن خانم

۱۵خرداد
ونوس زرین رکابزن خانم به علت برخورد با ماشین جان خود را از دست داد

ونوس زرین رکابزن خانم به علت برخورد با ماشین جان خود را از دست داد

ونوس زرین عضو هیئت دوچرخه سواری استان تهران که دارای یک فرزند بود در روز جهانی دوچرخه سواری در یک حادثه جان خود را از دست داد.