رَگی در بدن که بعضی از انسان ها را نفرین میکند!

۰۳اسفند
رَگی در بدن که بعضی از انسان ها را نفرین میکند!

رَگی در بدن که بعضی از انسان ها را نفرین میکند!

یکی از بیماری هایی که در چند ساله اخیر متاسفانه رواج فراوانی در میان تمام اقشار جامعه یافته است، گرفتگی و انسداد عروق و رگ های بدن می باشد که گاه منجر به فوت افراد می گردد؛ اما جالب است بدانید دستورالعمل های اسلامی برای عدم ابتلا به این بیماری، توصیه هایی بسیار آسان را بیان داشته اند!