روی آب

۳۰خرداد
دوچرخه سواری روی آب +فیلم

دوچرخه سواری روی آب +فیلم

مهندسان موفق شدند نوعی دوچرخه تولید کنند که امکان حرکت روی سطح آب را فراهم می‌کند.