روییدن لاله ها

۲۲اردیبهشت

تصاویر‌/‌جشنواره‌لاله‌های‌واژگون

دره‌بید روستایی است از توابع شهرستان فریدن در استان اصفهان که همه ساله به خاطر وجود دشت لاله‌های واژگونش مقصد بسیاری از طبیعت‌گردان و میزبان جشنواره لاله‌های واژگون است.

۰۱فروردین
زمان تغییر ساعت رسمی کشور

زمان تغییر ساعت رسمی کشور

سعت ۲۴ روز جمعه یکم فروردین سا عت رسمی کشور ، یک ساعت جلو کشیده می شود.