رویکرد قیام 18دی

۱۹دی
قیام ۱۸دی شهرری، حرکتی تاثیرگذار در پیروزی انقلاب که مظلوم واقع شده است

قیام ۱۸دی شهرری، حرکتی تاثیرگذار در پیروزی انقلاب که مظلوم واقع شده است

قیام ۱۸دی مردم ری، حرکتی تاثیرگذار در پیروزی انقلاب بود که در این روز چهار شهید تقدیم انقلاب شد اما امروز در سایه بی‌مهری مسئولان، مظلوم واقع شده است.