رویوران

۱۹شهریور
راهبرد همزمان وحدت و مقاومت برای محو رژیم صهیونیستی

راهبرد همزمان وحدت و مقاومت برای محو رژیم صهیونیستی

کارشناس مسائل خاورمیانه با تاکید بر لزوم وحدت و پرهیز از هرگونه تفرقه میان امت اسلامی گفت: در جنگ های اخیری که رژیم صهیونیستی با فلسطین داشته است، علمای اسلامی باید رویکرد جدیدی را به مسئله فلسطین داشته باشند.