رویه-تلویزیون-تغییر-نخواهد-تهرانیوز

۲۰آذر
نظراتی درباره تغییر نکردن رویه تلویزیون

نظراتی درباره تغییر نکردن رویه تلویزیون

در یک نظرخواهی که از آنها درباره ارزیابی‌شان از تغییرات صدا و سیما پرسیده شده بود، نظراتشان را بیان کردند