رویش های انقلاب اسلامی

۲۸اسفند
رویش‌های انقلاب اسلامی در سال ۹۶ فراوان‌تر از ریزش‌ها بود

رویش‌های انقلاب اسلامی در سال ۹۶ فراوان‌تر از ریزش‌ها بود

امام جمعه پیشوا با اشاره به رخدادهای سال ۹۶ گفت: رویش‌های انقلاب اسلامی در سال ۹۶ فراوان‌تر از ریزش‌ها بود.